Právní služby

Místem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora. Podrobné informace naleznete na www.cak.cz.

Advokátní kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb zejména v dále uvedených odvětvích, v jejichž rámci jsme schopni v případě potřeby zajistit pro klienty zastupování v řízeních před soudy a správními orgány všech stupňů. V níže uvedených oblastech jsme schopni svým klientům zajistit také poskytování právních služeb v zahraničí prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří za podpory (krom jiného i jazykové) ze strany členů naší kanceláře.

Občanské právo

Obchodní právo

Závazkové právo

Pracovní právo

Vymáhání a správa pohledávek

Rodinné právo

Trestní právo

Správní právo, přestupky

Exekuce

Insolvence

Advokátní úschovy

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.
E-MAIL: akgallivoda@akgallivoda.cz | TEL: (+420) 377 329 548, (+420) 602 170 123