O nás

Naše advokátní kancelář navazuje ve své činnosti na dlouholetou praxi významného plzeňského advokáta JUDr. Jana Gallivody, který vykonával advokacii jako samostatný advokát již od roku 1995.

Od roku 2014 je tým advokátní kanceláře veden advokátkou Mgr. Václavou Burianovou, která vykonává advokacii jako společník obchodní společnosti a je garantem práce celého týmu. Na našich službách se dále podílejí zaměstnanci advokátní kanceláře, advokátní koncipienti, praktikanti (studenti vyšších ročníků právnických fakult), jakož i externí spolupracovníci. Sídlo advokátní kanceláře je v Plzni a další pobočka se nachází v Domažlicích, právní služby jsou však poskytovány po celé České republice.

Kancelář poskytuje právní služby v celém spektru platného práva a klade důraz na jejich komplexní pojetí. Každý člen našeho týmu dbá na kvalitu vypracovaných dokumentů a poskytovaných právních služeb, při řešení záležitostí klientů se snaží pracovat v nejkratších možných termínech, přizpůsobovat se potřebám klientů a najít pro ně co možná nejefektivnější řešení jejich případu.

V rámci činnosti naší kanceláře je kladen důraz i na jazykové znalosti jejích členů a neustálé prohlubování jejich právní erudice. Právní služby jsou poskytovány v jazyce českém, německém a anglickém.

Při řešení právních záležitostí klientů spolupracujeme s notáři, exekutory, daňovými poradci a auditory, znalci, překladateli, tlumočníky a realitními kancelářemi a při řešení specifických případů i s dalšími advokátními kancelářemi.

Našimi klienty jsou zejména menší a středně velké společnosti, a to i se zahraniční účastí, rovněž pak orgány státní správy a samosprávy, případně subjekty jimi zřízené, v neposlední řadě pak fyzické osoby, jednotlivci.

Naše kancelář velmi úzce spolupracuje se zahraničními advokátními kancelářemi, na území Spolkové republiky Německo se jedná o advokátní kancelář Wilfurth und Kollegen v Regensburgu, která je napojena na celoevropský právní systém ADVOGATE a ve spolupráci s níž vyřizujeme pro české klienty jejich právní záležitosti na německém území. Na shodné bázi je pak vyvinuta i spolupráce s advokátními kancelářemi ve Slovenské a Rakouské republice.

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.
E-MAIL: akgallivoda@akgallivoda.cz | TEL: (+420) 377 329 548, (+420) 602 170 123